o firmie usługi księgowe płace i ZUS doradztwo kontakt-dojazd

usługi księgowe

ewidencja przychodów dla podatku zryczałtowanego

Pełna ewidencja a w szczególności: 

 • zapis przychodów w ewidencji przychodów 

 • prowadzenie rejestrów VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie: deklaracji i informacji podatkowych, zeznań rocznych

księgi podatkowe

 

Pełna ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a w szczególności:

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR 

 • prowadzenie rejestrów VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia 

 • sporządzanie: deklaracji i informacji podatkowych, zeznań rocznych 

księgi rachunkowe

 

 • pomoc w wyborze wariantów ewidencji w księgach rachunkowych

 • sporządzanie opisu przyjętych zasad rachunkowości

 • przygotowanie zakładowego planu kont

 • dekretacja dokumentów

 • prowadzenie rejestrów VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • prowadzenie rozrachunków walutowych z kontrahentami, bieżące rozliczanie różnic kursowych

 • rozliczanie importu, eksporu, nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych 

 • sporządzanie: deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

 

 

 

 Copyright © Tax-Service 2010